Privacy beleid

Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Privacy beleid schoonheidssalon Le Grenier

Schoonheidssalon Le Grenier gevestigd aan de Genieweg 56 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Schoonheidssalon Le Grenier kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van schoonheidssalon Le Grenier verstrekt.
Schoonheidssalon Le Grenier kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-IP-adres

-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch

-Gegevens over uw activiteiten op onze website

-Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen ( bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

-internetbrowser en apparaat type

Communicatie.
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar schoonheidssalon Le Grenier verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van schoonheidssalon Le Grenier. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beveiliging.
De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van  schoonheidssalon Le Grenier. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Schoonheidssalon Le Grenier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van schoonheidssalon Le Grenier maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Bewaren gegevens.
Schoonheidssalon Le Grenier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De klantgegevens worden bewaard zolang u kant bent, daarna 7 jaar i.v.m. financiële administratie.

Derden.
De informatie wordt alleen met derden gedeeld   wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Schoonheidssalon Le Grenier respecteert de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies.

Schoonheidssalon Le Grenier maakt gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Schoonheidssalon Le Grenier gebruikt cookies met een puur technische funtionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen  optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u geinformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google analytics.
Schoonheidssalon Le Grenier maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze worden gebruikt om
om bij te houden hoeveel mensen er op je website zijn, wat ze bekijken,
hoe lang ze dit bekijken etc. Deze data wordt geanonimiseerd, dat betekent
dat deze niet draait om persoonsgegevens.
Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, wij hebben hier geen invloed op.
Schoonheidssalon Le Grenier heeft Google géén toestemming verleend om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door schoonheidssalon Le Grenier.
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalonlegrenier.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw intentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onder aan uw paspoort0, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schoonheidssalon Le Grenier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen en feedback.
Wij controleren regelmatig of schoonheidssalon Le Grenier voldoet aan dit privacy beleid. Als u vragen heeft over dit beleid kunt u contact met ons opnemen:

Schoonheidssalon Le Grenier
Genieweg 56
1566 NM Assendelft
06 81703921
info@schoonheidssalonlegrenier.nl

Terug?

Surf dan snel weer terug naar de homepage, waar je onze diensten en producten kunt vinden!